Gå til hovedindholdet
Fiskeri

Vilkårene for dansk fiskeri reguleres gennem EU's fiskeripolitik, nationale politiske initiativer og national lovgivning.

Fiskeri

Miljø- og Fødevareministeriet arbejder for at skabe fleksible rammer for fiskerierhvervet  samt for at reducere omfanget af administrative byrder mest muligt. Vilkårene for dansk fiskeri reguleres dels gennem EU's fiskeripolitik dels gennem nationale politiske initiativer og national lovgivning.

I EU arbejder Miljø- og Fødevareministeriet på at fremme danske synspunkter, således at både bæredygtighed og danske erhvervs- og forbrugerinteresser tilgodeses bedst muligt.
  
Miljø- og Fødevareministeriets opgaver omfatter også nationale initiativer og regler som eksempelvis regulering af erhvervsfiskeri og lystfiskeri samt støtte til udviklingsprojekter, der medvirker til at sikre et bæredygtigt og udviklingsorienteret fiskerierhverv.
 
Miljø- og Fødevareministeriet er ansvarligt for administration og regulering af EU's fiskeripolitik, regelfastsættelse, kontrol, strukturpolitik, lystfiskeri, støtte til erhvervsfremme og til miljøvenligt fiskeri. 

Fiskeristatistik

På Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside findes en meget omfattende fiskeristatistik over blandt andet landinger, kvoter, auktioner, beskæftigelse og udenrigshandel. 


Opdateret 20. april 2017

MENU