Gå til hovedindholdet

GMO

Genetisk modificerede organismer – også kaldet GMO – er et emne, som mange mennesker har en holdning til. Miljø- og Fødevareministeriet arbejder for at give forbrugere valgfrihed, tryghed og gennemskuelighed i forhold til gen-teknologien.
  

Hvad er GMO?

Det er generne, der bestemmer planters, dyrs og mikroorganismers særlige egenskaber. Traditionel planteforædling og avl handler om at fremme særlige egenskaber gennem krydsninger. GMO’er er organismer, hvis egenskaber er ændret ved hjælp af genteknologi. I landbruget kan man f.eks. genmodificere ved at tage et gen fra en plante og sætte det ind i en anden plante. På den måde kan man for eksempel gøre en kornsort mere modstandsdygtig over for bestemte plantesygdomme eller skadedyr.
  

GMO-mad er lovligt

Det er lovligt at sælge, dyrke og købe godkendte GMO-fødevarer i Danmark og EU, men det skal være muligt for forbrugerne at vælge GMO-fødevarer fra. Derfor skal alle GMO-produkter i danske butikker være GMO-mærkede, hvis de indeholder GMO.
 
Godkendelsen af GMO i foder og fødevarer sker inden for det europæiske samarbejde. Når der ansøges om at få godkendt en konkret GMO til salg i EU, gennemføres først en sundhedsmæssig og miljømæssig risikovurdering af produktet og derefter træffes beslutning om, hvorvidt den pågældende GMO kan godkendes.

Læs mere om GMO-dyrkning m.m. hos NaturErhvervstyrelsen 

Læs om regler for genetisk modificerede fødevarer hos Fødevarestyrelsen

Kontakt

Fødevarestyrelsen 
Tlf: 72 27 69 00 
Kontakt

Departementet
Fødevareenheden 
Tlf: 33 92 37 03 
Mail: foedevare@fvm.dk 

Opdateret 1. august 2016

MENU