Gå til hovedindholdet

Andre indsatser

Miljø- og Fødevareministeriet prioriterer et samarbejde med relevante aktører om sundere mad og måltider i befolkningen. Derfor indgår ministeriet i en række netværk, samarbejder og partnerskaber.

Kontakt

Departementet
Center for Fødevare- og Dyrevelfærdspolitik
Fødevareenheden
Mail: foedevarer@fvm.dk

Opdateret 1. august 2016

MENU