Gå til hovedindholdet

Madkulturen

Madkulturen er en selvejende organisation under Miljø- og Fødevareministeriet, der arbejder for ’Bedre mad til alle’ gennem et fokus på kvalitet, vækst i fødevareerhvervet og velfærd til danskerne. 

Madkulturen er koblingsboks for alle aktører, der arbejder professionelt med mad og måltider. Madkulturen etablerer og formidler et validt vidensgrundlag, og skaber metode- og konceptudvikling ved at involvere på tværs af alle led i værdikæden. 

Madkulturen samler fødevaredanmark på kryds og tværs for at sikre bedre mad til alle. Madkulturen giver hjemkundskabsfaget i folkeskolen et tiltrængt løft, hjælper kommunerne med innovation af vækst og velfærd med afsæt i måltidsområdet, arbejder målrettet for et større udbud af kvalitetsfødevarer, øger kvaliteten i fødevareuddannelserne, udbreder skolehaver som læringsrum, løfter de professionelles og danskernes kompetencer, sikrer et validt vidensgrundlag - og meget mere – sammen med en lang række organisationer, myndigheder, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner.

Madkulturens bestyrelse er nedsat af miljø- og fødevareministeren, og den daglige ledelse varetages af direktør Judith Kyst.

Læs mere på www.madkulturen.dk

Kontakt

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Mads Frederik Fischer-Møller 
Tlf. 50 83 95 87 
Mail: ffm@fvm.dk
 
Madkulturen
Malis Ravn
malis@madkulturen.dk 

Opdateret 3. oktober 2016

MENU