Gå til hovedindholdet

Start en byhave

Du eller din forening kan uden videre dyrke til eget forbrug

Grønne oaser spirer frem i flere og flere byer og bydele. Tomater, morgenfruer, persille og bistader dukker op på utraditionelle steder og skaber grønne byrum med trivsel, fællesskab og glæden ved at spise selvdyrkede grøntsager.

Og der er plads til mange flere.

Den gode melding er, at hvis bare I har lov til at bruge området, kræves der ingen særlige tilladelser for at dyrke grøntsager til sig selv eller til medlemmerne i en forening.

Dyrker I så meget, at I vil sælge grøntsager, eller viI I holde dyr, kan der være regler, I skal overholde, og måske skal I have aktiviteten registreret.

I kan finde information om de forskellige regler herunder. Her kan I også anmelde regler, som I mener, gør det unødvendigt besværligt at etablere en byhave.

Hvor kan man dyrke

Hvis du vil igang med en byhave, kan en af de første udfordringer, du møder, være at få fat i noget jord, der kan dyrkes, eller at få lov til at sætte plantekasser op på et tag eller en offentlig plads.  Hvis dit projekt er at dyrke til dig selv eller til medlemmerne i en forening, så er der ret vide rammer for, hvor du kan anlægge en byhave, og hvad du kan bruge jorden til.

Ejeren af den jord, eller det sted, du har udset dig, skal give sin tilladelse til dit projekt. Det kan for eksempel være en kommune, en forening eller en privatperson. Det kan være en god ide med en skiftlig aftale, hvor betingelserne for anvendelsen af jorden er beskrevet.

Jord og forurening

Når man vil dyrke spiselige afgrøder i en byhave, kan der opstå spørgsmål om sundhed.

Hvordan med forurening af jorden? Bliver skadelige stoffer optaget i bær og grøntsager? Og hvilke materialer må man bruge til plantekasser?

Jorden
Det meste jord indenfor bygrænser er klassificeret som lettere forurenet. Det gælder både kommunale arealer og private villahaver. Det betyder ikke, det er farligt at spise  de grøntsager, der dyrkes i jorden.

Frugt og grønt kan have varierende optag af de forureninger, der er i den jord, de er dyrket i. Det afhænger både af afgrøden og af typen af forurening.

Hvis du vil være på den helt sikre side, så køb økologisk jord til dine plantekasser og højbede. 

Materialer til højbede og plantekasser
Når man bygger et højbed eller en plantekasse, er det ikke helt ligegyldigt, hvilket materiale man bygger af. Det er ikke tilladt at  bruge gamle jernbanesvæller i haven, og det frarådes at bruge bildæk og trykimprægnerede brædder, da forurening herfra kan gå over i jorden og dermed i planterne.

Vil man være på den sikre side, skal man købe træ eller kasser, der er beregnet til dyrkning af grøntsager.

Den sprøjtefri have

Hvis man vil undgå at sprøjte med kemiske stoffer i sin have, kan man finde mange tips og metoder til bekæmpelse af ukrudt og insekter uden kemiske hjælpemidler.

MIljøstyrelsen har en hjemmeside, godthavemiljø.dk, hvor du kan hente gode råd til, hvordan du med naturens egne midler ommer ukrudtet i haven og på terassen til livs, bekæmper insekter, får bugt med mos i græsset og forebygger, at problemerne kommer igen. 

Salg fra byhaven

Hvis I sælger frugt og grønt, I selv har dyrket, betegnes det som en virksomhed. Og en virksomhed, der sælger fødevarer er underlagt regler, og skal somregel registreres.

Er I en forening er der dog undtagelser. Opkrævning af medlemskontingent eller salg af egenproducerede varer til  foreningens medlemmer er ikke skattepligtig. Men sælges der varer til andre end foreningens registrerede medlemmer, anses dette som erhvervsmæssig indkomst og skal derfor indberettes til skat.

Derudover er der  en bagatelgrænse for, hvornår I skal registrere jeres salg som kommercielt. Hvis I sælger varer maksimalt 10 gange om året, fx på et madmarked, falder I under bagatelgrænsen, og skal derfor ikke registreres som virksomhed. Men det er selvfølgelig jeres ansvar at sikre, at varerne ikke er sundhedsskadelige, at de markedsført og opbevaret korrekt. 

  • Læs mere om regler for salg af fødevarer hos Fødevarestyrelsen. 

Hold af dyr i byen

Dyr skal have det godt. Det gælder uanset om de holdes privat eller om der er tale om egentlige landbrug. Det betyder, at dyrene skal behandles omsorgsfuldt, så de beskyttes mod smerte, lidelse, angst, varige men og væsentlig ulempe. Når man holder dyr, skal man sørge for foder, vand, pasning og hus til dyrene.

Der er en del, der holder høns i byer. Det er op til kommunen at afgøre, om man må holde høns og andre dyr indenfor byzonen.

På grund af risiko for salmonella, er det ikke tilladt frit at omsætte æg, der ikke bliver kontrolleret. Men hvis du eller din byhaveforening har færre end 30 høns, og kun afsætter dem internt i foreningen, er det ikke noget problem.

Der er også fine muligheder for at holde bier og sælge honning fra byhaven. Det er muligt at sælge op til 4.000 kg honning om året uden at være registreret som virksomhed. 

  • Læs mere om regler for hold og salg af dyr hos Fødevarestyrelsen  

Fællesspisning i byhaven

I må spise og servere hvad I vil i jeres egen byhave. Hvis I er flere om at passe en byhave, kan I også frit holde arrangementer fro dem, der er med i byhaven, hvor I tilbereder og serverer mad af jeres hjemmedyrkede produkter. Det anses alt sammen for at høre under privatsfæren, og er derfor ikke underlagt krav efter fødevarelovgivningen.

Som byhaveforening må I også i begrænset omfang (ca. 10 gange om året) tilberede og sælge mad til folk, der ikke er en del af foreningen. Der er ingen krav til indretning af lokaler m.v., men I skal selvfølgelig være opmærksomme på, at maden ikke er sundhedsskadelig, og at den markedsføres og opbevares korrekt.

Kongens Køkkenhave

Den 26. maj åbnede Miljø- og Fødevareministeriet i samarbejde med Kulturministeriet/Slots- og Ejendomsstyrelsen er ny byhave i Kongens Have i København.

Haven ligger i æblehaven mellem Rosenborg Slot og Herkules Pavillonen, hvor Christian IV havde køkkenhave i 1600-tallet.

Lokale beboere inviteres til at være med til at passe og bruge køkkenhaven. 

  • Læs mere om Kongens Køkkenhave 

 

 

Link til informationer om byhaver, dyrkning og aktiviteter

Opdateret 3. oktober 2016

MENU