Gå til hovedindholdet

Avl af svin

Delrapport afgivet af Arbejdsgruppen om avl af dyr

Pattegrisedødelighed i de danske svinebesætninger har været i fokus i de seneste år. Opgø- relser fra 2010 viser, at 24,1 % af de danske pattegrise døde inden fravænning, heraf var 11,7 % dødfødte og 12,4 % døde efter fødsel. 

MENU