Gå til hovedindholdet

Dambrugsudvalget (Udvalget vedr. dambrugserhvervets udviklingsmuligheder)

Rapport fra udvalget vedr. dambrugserhvervets udviklingsmuligheder.

For at skabe større klarhed om dambrugserhvervets fremtidige produktionsvilkår besluttede fødevareministeren efter samråd med miljø- og energiministeren at nedsætte et udvalg, som især skulle fokusere på fiskepassage, vandforbrug og udledninger. Målet skulle være at udvikle og optimere dansk dambrug som producent af sunde fødevarer, ved at udnytte den teknologiske og forskningsmæssige viden således, at produktionen kan forøges, samtidig med, at der sker en netto reduktion af miljøbelastningen. 

MENU