Gå til hovedindholdet

Det skjulte madspild

Rapport om madspil

Denne rapport opsummerer den eksisterende viden om ’det skjulte madspild’ fra jord til butikker og storkøkkener. Dels på grundlag af to analyser, som Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet (DJF) og Fødevare- økonomisk Institut ved Københavns Universitet (FØI) har udarbejdet for Fø- devareministeriet i forbindelse med dette projekt. Dels på grundlag af en omfattende og meget konstruktiv dialog med centrale aktører i fødevarebranchen.  

MENU