Gå til hovedindholdet

Et Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram

Opsamling fra Fødevareministeriets workshop om GUDP 18. juni 2009

Torsdag den 18. juni 2009 afholdt Fødevareministeriet en workshop om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) på Nationalmuséet. De ca. 100 deltagere var blandt andet medlemmerne af Innovationsudvalget, Det Rådgivende Udvalg for FødevareForskning (RUFF) og en række øvrige eksperter fra landbruget, fiskeriet, fødevareindustrien, universiteter og offentlige myndigheder. 

Formålet med workshoppen var at få deltagernes input til, hvordan GUDP kan medvirke til at løse fremtidens centrale udfordringer for den danske fødevaresektor.

 

 

MENU