Gå til hovedindholdet

Havbrugsudvalget (Udvalget vedr. udviklingsmulighederne for salsvandtbaseret fiskeopdræt i Danmark)

Havudvalget har til formål at stille forslag til fremme af en udvikling, der kan sikre en fortsat udnyttelse af erhvervets valutaskabende...

På anbefaling fra en tværpolitisk gruppe i Folketinget (bilag 1.1) og efter samråd med miljø- og energiministeren og erhvervsministeren besluttede fødevareministeren i sommeren 2001 at nedsætte et udvalg, som skulle søge en afklaring af de fremtidige produktionsvilkår for saltvandsbaseret fiskeopdræt i Danmark, set i forhold til miljøkrav og relevante brugerinteresser. 

MENU