Gå til hovedindholdet

Havet - en uudnyttet ressource

En vidensyntese om danske muligheder indenfor marin bioteknologi og anden udnyttelse af havets ressourcer.

I denne rapport beskrives resultaterne af en vidensyntese, der i løbet af år 2009 er gennemført på initiativ fra Fødevareministeriet. Formålet er at identificere de uudnyttede muligheder, som findes i havet, og hvor der samtidig findes danske forskere og forskningsmiljøer, der har en kompetence til at gennemføre en kvalificeret forskning, som på kortere eller længere sigt kan medføre samfunds- økonomisk væsentlige gevinster.

MENU