Gå til hovedindholdet

Jorden - en knap ressource

Fødevareministeriets rapport om samspillet mellem fødevarer, foder og bioenergi.

Videnssyntesen om biomassen har dokumenteret, at produktion og anvendelse af biomasse er et komplekst område, som i høj grad er præget af globale forhold. Kompleksiteten understreges af de mange væsentlige aspekter inden for økonomi, handel, teknologi, miljø og etik, som biomassen er påvirket af. Derfor er den politiske interesse og regulering af biomassen også underlagt mange hensyn, ikke mindst når det gælder den internationale regulering. 

MENU