Gå til hovedindholdet

Landbrug og Klima - Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Analysen omfatter i alt 15 virkemidler fordelt på hhv. leverancer af biomasse til energiproduktion uden for landbruget og midler til at reducere...

Fødevareministeriet har fået udarbejdet en analyse af landbrugets muligheder for at bidrage til reduktion af drivhusgasudledningen og de drifts- og samfundsøkonomiske konsekvenser forbundet hermed. Formålet med analysen er at opgøre omfanget af landbrugets potentielle bidrag til reduktion af drivhusgasemissionerne samt miljøeffekter og omkostninger derved

MENU