Gå til hovedindholdet

Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en reduceret pesticidanvendelse i dansk landbrug - en beskrivelse af udviklingen fra 2003 - 2008

Opdateret analyse af reduceret pesticidanvendelse i dansk landbrug

I forbindelse med evaluering af regeringens pesticidhandlingsplan 2004-2009 har Miljøstyrelsen og Fødevareministeriet bedt Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet analysere udviklingen i landbrugets ændrede behov for pesticider samt mulighederne for en reduceret pesticidanvendelse. 

MENU