Gå til hovedindholdet

Klima

Produktion og forbrug af fødevarer medfører udledning af drivhusgasser. Det kalder vi fødevarernes klimaaftryk.

Produktion og forbrug af fødevarer udgør mellem 22% og 31% af EU landenes samlede effekt på klimaet i form af udledning af drivhusgasser. Der er stor forskel på klimaaftrykket fra forskellige fødevarer.

Kød og kødprodukter er de fødevarer, der giver det største klimaaftryk efterfulgt af mælk, smør og ost. Europas samlede forbrug af kød og mejeriprodukter er opgjort til at være ansvarlig for ca 14% af den effekt på den globale opvarmning, som det samlede forbrug i Europa forårsager.   

Udledning fra landbruget

De største udledninger af drivhusgasser fra fødevareproduktionen stammer fra primærproduktionen, især landbruget.
 
Landbrugets udledning af drivhusgasser udgjorde i 2009 16% af den samlede danske udledning.

Kontakt

NaturErhvervstyrelsen
John Voss
Tlf. 45 26 38 34
Mail: jovo@naturerhverv.dk

Opdateret 1. august 2016

MENU