Gå til hovedindholdet

Fremtidens natur og landbrug

- Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger


Regeringen Helle Thorning Schmidt nedsatte  i 2011 en  uafhængig natur- og landbrugskommission, der skulle  udarbejde  forslag til løsning af landbrugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan landbrugserhvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen.

Natur- og Landbrugskommissionen fremlagde  sin rapport med en række anbefalinger den 18. april 2013.

Læs dem her:
Anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen 

Kontakt

Miljø- og Fødevareministeriet
mfvm@mfvm.dk

 

 

Opdateret 17. februar 2017

MENU