Gå til hovedindholdet

Fremtidens natur og landbrug

- Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

Der er brug for nye afbalancerede løsninger, så landbrugets rammevilkår fremadrettet understøtter en grøn omstilling med vækst og nye udviklingsmuligheder for erhvervet og samtidig styrker natur-, vandmiljø og klimaindsatsen.
 
Den tidligere regering nedsatte derfor "en hurtigt arbejdende uafhængig natur- og landbrugskommission til udarbejdelse af forslag til løsning af landbrugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan landbrugserhvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen.” (regeringsgrundlaget, 2011).
Læs om Natur- og Landbrugskommissionen
 

Anbefalinger

Natur- og Landbrugskommissionen fremlagde 18. april 2013 sin endelige rapport. Rapporten indeholder en række interessante anbefalinger. Læs dem her:
Anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen
Pressemeddelelse fra fødevareministeren og miljøministeren om anbefalingerne
 

Opfølgning

Åbenhed og inddragelse giver på lang sigt de bedste løsninger. Derfor blev der afholdt en række en række åbne møder og arrangementer møder rundt om i landet, hvor kommissionens anbefalinger og fremtidens natur og landbrug blev debatteret. 

Derudover har en række interessenter deltaget i workshops og møder om fremtidens løsninger.

Kontakt

Helga Hjort
Tlf: 91 36 58 49
Mail: hehjo@mim.dk
 
Janne Birk Nielsen
Tlf: 41 93 23 38
Mail: jabn@fvm.dk

Opdateret 1. august 2016

MENU