Gå til hovedindholdet

Dyreværnsloven

Logo

For 100 år siden fik Danmark sin allerførste dyreværnslov. Den gjorde det blandt andet muligt at straffe med bøder og fængsel, hvis ikke dyrene blev behandlet ordentligt.

Loven er siden da blevet ændret flere gange, så dyrevelfærden kunne forbedres i takt med samfundsudviklingen og den øgede vækst.

 

 

Dyreværnsloven har sat fokus på dyrevelfærd i 100 år. Den har bidraget til, at der er sket forbedringer for produktionsdyr, men også for forsøgs- og kæledyr. Det er blevet en fælles og prioriteret opgave for samfundet. Skal loven blive ved med at fungere effektivt, så blandt andet ny viden hurtigt kan komme dyrene til gode, er der brug for en modernisering af den samlede lovgivning på dyrevelfærdsområdet. Jeg nedsætter derfor en ekspertgruppe til at se på, hvordan det kan gøres mere enkelt og smidigt - til glæde for dyrene, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Fejringen af 100 året sker umiddelbart før Folketinget vedtager at skærpe straffene for dyremishandling og for groft uforsvarlig behandling af dyr. Både bødestørrelser og straframmen for fængselsstraffe vil blive fordoblet.

- Jeg ser med stor alvor på sager, hvor dyr mishandles eller behandles uforsvarligt. Det skal forpligte at holde dyr. Det glæder mig derfor, at Folketinget i begyndelsen af juni 2016 vedtager regeringens forslag om at fordoble straffene for dyremishandling, siger Esben Lunde Larsen.

Dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti, KArina Due, som tilslutter sig regeringens forslag, udtaler følgende:

- Når vi som mennesker anskaffer os dyr, så har vi også ansvar for, at de har det godt. Hvis man mishandler dyr, skal det have en konsekvens, og som det er i dag, er straffen for at mishandle dyr ganske enkel for lav.

Opdateret 1. august 2016

MENU