Gå til hovedindholdet

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin

Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både høj kvalitet og med høj fødevaresikkerhed. Samtidig er det en vigtig sektor for Danmarks samfundsøkonomi, og det skal det fortsat være.

 

Danmark producerer millioner af svin, og en produktion af den størrelse forpligter. Der er brug for at gøre endnu mere for at løse svinenes velfærdsproblemer. Det drejer sig blandt andet om, at 9 millioner pattegrise dør hvert år, 95 % af pattegrisene bliver halekuperet, og over halvdelen af slagtesøerne har mavesår.

 

Problemerne skal løses på en måde, så der er balance mellem behovet for markante forbedringer af dyrevelfærden og hensynet til et erhverv i vækst og udvikling.

 

Tidligere fødevareminister Dan Jørgensen lancerede i 2014 en handlingsplan, der skal sikre en dansk svineproduktion, hvor dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd.

Handlingsplanen udmønter den erklæring, tidligere fødevareminister Dan Jørgensen underskrev sammen med blandt andre Landbrug & Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse og detailhandlen på topmødet om bedre velfærd for svin den 13. marts 2014.

 

Læs handlingsplanen - kort version

Læs handlingsplanen - lang version

 

 

Opdateret 1. august 2016

MENU