Gå til hovedindholdet

Randzoner

Randzoneloven ændres med virkning fra 1. august 2014

Den 2. april 2014 indgik den tidligere regering en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om opfølgningen på vækstplan for fødevarer. Som led i denne opfølgning er der indgået aftale om forenkling af randzoner. Hovedpunkterne i denne aftale er:

  • Randzoneloven ændres med virkning fra 1. august 2014.
  • Afgrænsningen af randzonebærende vandløb og søer baseres på entydige kriterier i form af vandløb og søer, der allerede er udpeget eller beskyttet i henhold til anden lovgivning på grund af deres natur- og miljømæssige værdi. Det drejer sig om vandløb og søer med krav om 2 meter bræmmer, vandløb og søer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, vandløb og søer med miljømål og offentlige vandløb og søer.
  • Lovændringen betyder, at randzonearealet vil udgøre ca. 25.000 hektar. 
  • Kompensationsordningen fortsætter efter gældende regler og i overensstemmelse med den nye EU-landbrugsreform, som træder i kraft den 1. januar 2015.

Aktuelt om randzoner

Spørgsmål og svar om det nye lovforslag om randzoner

Pressemeddelelse: Halvdelen af de udskældte randzoner droppes

Mere om randzoner

For landmænd - NaturErhvervstyrelsen
Her har styrelsen samlet de vigtigste informationer, så du som landmand får klar besked om randzoner.

Mere om randzoner - NaturErhvervstyrelsen
Læs om de konkrete tiltag, der er gjort for at sikre en god implementering.

Kontakt

mfvm@mfvm.dk

Opdateret 1. august 2016

MENU