Gå til hovedindholdet

Kontrol

Kontrol af landbrugsproduktionen sker for at sikre overholdelse af en række krav om blandt andet dyrevelfærd og dyresundhed, hensyn til miljøet samt fødevaresikkerhed, herunder brug af sprøjtegifte.

Forudsætningen for modtagelse af EU's landbrugsstøtte er også, at landmændene er underlagt kontrol, der viser, at de bl.a. overholder krav om krydsoverensstemmelse og særlige krav der er i forbindelse med miljøbetinget tilskud m.m..

Økologikontrol

Økologiske landbrug er underlagt en særlig økologikontrol, der sikrer at produktionen overholder kravene til økologisk produktion.

Kontakt

NaturErhvervstyrelsen
Center for Erhverv
EU & Erhvervsudvikling 
Tlf.: 33 95 80 00 
E-mail: eu-erhvervsudvikling@naturerhverv.dk 
Læs mere om enheden EU & Erhvervsudvikling

Opdateret 9. januar 2017

MENU