Gå til hovedindholdet

Landbrugsstøtte

Støtte til landbrugsproduktionen i medlemslandene har altid været et væsentligt element i EU's landbrugspolitik, og i mange år udgjorde landbrugsstøtten halvdelen af EU's budget. I dag er der tale om cirka 36 % af  budgettet.

Det danske Folketing har i maj 2007 taget en principiel beslutning om at arbejde for en afvikling af EU's landbrugsstøtte. Men det store flertal af EU- lande var dengang og er stadig i dag imod en afvikling af landbrugsstøtten, så det er ikke et realistisk scenarie.

Den danske politik har derfor været at arbejde for en liberalisering og markedsorientering af landbrugsstøtten, og under forhandlingerne af den landbrugsreform, der er vedtaget i juni 2013, og som trådte i kraft januar 2014, har Danmark arbejdet for at få så mange grønne elementer ind i politikken som muligt.

Læs mere om landbrugspolitikken og reformen 

Fra 7,2 mia. til 6,6. mia.

Igennem en årrække har danske modtagere af EU's landbrugsstøtte modtaget omkring 7 milliarder kroner om året. I 2013 er beløbet 7,2 milliarder.

Med vedtagelsen af den flerårige finansielle  ramme for EU i april 2013 er der skåret i den samlede landbrugsstøtte, og en beslutning om omfordeling af støtten mellem medlemslandene betyder, at støtten til danske landmænd gradvist bliver beskåret så den i 2020 vil ligge på i alt 6,6 milliarder kroner.

Se Tilskudsguide for landbrug påLandbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside

Se modtagere af landbrugsstøtte hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Kontakt

NaturErhvervstyrelsen
Tlf. 33 95 80 00
Mail: mail@lfs.dk  

Opdateret 20. februar 2017

MENU