Gå til hovedindholdet

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Den tidligere regering indgik den 2. april 2014 aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at gennemføre en række konkrete initiativer for at sikre en bæredygtig udvikling i det danske råvaregrundlag samt styrke landbrugets og fødevaresektorens konkurrenceevne.

Aftalen følger op på Vækstplan for Fødevarer fra december 2013 og understøtter samtidig en række af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om vækst og udvikling i landbruget. Aftalen skal styrke det samlede danske fødevareerhvervs internationale konkurrencekraft. Blandt andet ved at gøre det lettere for virksomhederne at udbygge og omstille produktion. 

Med aftalen er der igangsat en række initiativer, der sikrer landbruget bedre adgang til finansiering og kapital fx gennem en modernisering af landbrugsloven og via forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber. Endelig styrkes det danske råvaregrundlag ved en række initiativer, herunder en forenkling af randzoneloven.

Aftalen udbygger Vækstplan for fødevarer med:

  • Fremtidig målrettet og differentieret miljøregulering af landbruget
  • Omkostningseffektiv vandløbsindsats
  • Forenkling af randzoneloven
  • Kvælstofindsats i vandplanerne
  • Mere effektiv sagsbehandling af husdyrgodkendelser
  • Forenkling af krydsoverensstemmelseskontrollen
  • Finansieringsmuligheder for fiskeriet
  • Nabotjek af regulering vedr. primærjordbruget
  • Landbrugsbarometer

Læs aftalen

Læs faktaark

Kontakt

Janne Birk Nielsen 
Chefkonsulent
Tlf. 41 93 23 38
Mail: jabn@fvm.dk 

Opdateret 1. august 2016

MENU