Gå til hovedindholdet

Fødevare- og landbrugspakke

Aftale om fødevare- og landbrugspakke 2015

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative har indgået en aftale om en fødevare- og landbrugspakke, der skal skabe bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren.

Pakken indeholder 30 initiativer inden for fem hovedområder:

  • Bæredygtigt grundlag

  • Øget råvaregrundlag

  • Styrket konkurrenceevne

  • Udvikling af fremtidens fødevareproduktion

  • Fremsynet eksportindsats

Danmark har fået en Fødevare- og landbrugspakke, der lægger grunden til fornyet vækst i landbruget og giver et grønt plus til miljøet. Med aftalen siger vi farvel til gammeldags regler og indfører en moderne regulering, som ikke tidligere er set i Danmark.

Aftalen følger op på regeringsudspillet ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra november 2015. Aftalen skal gøre fødevare- og landbrugserhvervet bedre rustet til at producere mere, øge eksporten og medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark – i samspil med natur og miljø.

Med aftalen er regeringen og aftaleparterne enige om at gennemføre et paradigmeskift for miljøreguleringen af landbruget, som i fremtiden skal være målrettet og baseret på en vurdering af lokale behov, så der sættes ind, hvor der er brug for det.

Opdateret 1. august 2016

MENU