Gå til hovedindholdet

Nyt Fødevarepartnerskab

Nyt offentligt- privat fødevarepartnerskab skal booste dansk eksport

Parterne bag Fødevare- og Landbrugspakken har afsat 20 millioner kroner over fire år til at etablere et nyt fødevarepartnerskab, der skal markedsføre dansk mad, fødevareingredienser og teknologiske løsninger overfor udlandet.

En række store danske virksomheder samt organisationerne Landbrug & Fødevarer og Dansk Industri har givet tilsagn om tilsvarende økonomiske bidrag. Dermed er grunden lagt for et offentligt-privat partnerskab, der skal sikre en langsigtet profilering af Danmark som fødevareland, styrke samarbejdet og sammenhængskraften i fødevareerhvervet og sikre, at de dygtigste talenter vil arbejde i den danske fødevareklynge.

Den samlede investering vurderes af virksomheder og organisationer til at kunne øge eksporten fra den danske fødevareklynge med mere end 30 milliarder kroner og skabe tusindvis af nye arbejdspladser.

Tidligere CEO i FOSS Group, Torben Ladegaard, er udpeget som bestyrelsesformand for fødevarepartnerskabet, der offentliggøres den 14. december. Umiddelbart efter offentliggørelsen nedsættes et sekretariat, der skal bistå bestyrelsen med at realisere partnerskabets potentialer.

Den fælles danske fødevarefortælling
Med afsæt i Vækstpaln for Fødevarer, der er en aftale fra april 2014 mellem den daværende SR-regering, Venstre Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, er der udarbejdet en fortælling om den samlede danske produktion af fødevarer og bæredygtige teknologiske løsninger.

Fødevarefortællingen, der offentliggøres samtidigt med det nye partnerskab, er udarbejdet af en række repræsentanter for den danske fødevareklynge med Arlas direktør, Peder Tuborgh, i spidsen.

Det er det nye fødevarepartnerskabs intension at bidrage til at virkliggøre potentialerne i Fødevarefortællingen.

Opdateret 14. december 2016

MENU