Gå til hovedindholdet

Vækstpakke 2014

Den tidligere regering lancerede i 2014 en vækstpakke, der skulle lette byrder for cirka 97 mio. kroner på fødevareområdet i 2015 og 120 millioner kroner i 2020.

Byrdelettelserne giver plads til mere vækst i fødevarebranchen uden, at det går ud over forbrugersikkerheden. 

Med vækstpakken ophæves en række nationale særregler, så danske fødevarevirksomheder i højere grad sidestilles med udenlandske virksomheder. 

For eksempel afskaffes det obligatoriske hygiejnekursus for medarbejdere i fødevarevirksomheder.

Det vil spare fødevaresektoren for udgifter på op til 60 mio. kroner og betyder, at 32.000-37.000 personer nu ikke længere skal på et obligatorisk kursus.

Virksomhederne skal selvfølgelig stadig leve op til vores høje hygiejne-standarder, men får frihed til selv at vælge, om det fungerer bedst med for eksempel sidemandsoplæring eller kurser.

Mere effektiv kødkontrol

Kødkontrollen på slagterierne skal effektiviseres yderligere. Forventningen er, at det i sidste ende vil lette slagterierne for 28,5 mio. kr. i 2020.

Det skal være med til at styrke danske slagteriers konkurrenceevne. Der er også igangsat et nabotjek af kødkontrollen med henblik på yderligere effektiviseringer.

Ophævelse af næringsbrevsordningen

Blandt initiativerne er også ophævelsen af næringsbrevsordningen for fødevarevirksomheder, som hører under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Det vil spare danske fødevarevirksomheder for 17 mio. kroner om året og betyder, at virksomhederne ikke længere skal have et næringsbrev for at drive fødevarevirksomhed.

Fødevarevirksomheder, der ikke overholder fødevarereglerne vil blive sanktioneret efter bestemmelser i fødevarelovgivningen.

Initiativer under Aftale om Vækstplan for Fødevarer, april 2014

Vækstpakken 2014 kommer i forlængelse af Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014.

Med aftalen har blandt andet Fødevarestyrelsen iværksat styrket vejledning af nye virksomheder om fødevarereguleringen – en såkaldt startpakke.

Fødevarestyrelsen har desuden gennemført et væksttjek og nabotjek af væsentlig dansk fødevarelovgivning og er nu i gang med opfølgningen.

 

Læs mere om de øvrige regelændringer i Vækstpakken på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Opdateret 1. august 2016

MENU