Gå til hovedindholdet

Vækstplan Fødevarer 2013

Den tidligere regering nedsatte et Vækstteam Fødevarer med Peder Tuborgh som formand, som afleverede en række anbefalinger den 25. april 2013.

Med Vækstplan Fødevarer fulgte den tidligere regering op på vækstteamets anbefalinger. Samtidig understøttede vækstplanens initiativer flere af anbefalingerne for Natur- og Landbrugskommissionen, som ligeledes afleverede en række anbefalinger til den tidligere regering i foråret 2013.

Vækstplanen for fødevarer skal styrke mulighederne for at skabe vækst og beskæftigelse på et område, hvor danske virksomheder har international konkurrencekraft, og hvor den globale efterspørgsel skaber nye muligheder.

Vækstplanen sætter ind på fem områder:

  1. Bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion
  2. Løsningsorienteret regulering og kontrol
  3. Talent, dynamik og eksport i fødevareerhvervet
  4. Vækstorienteret fødevareforskning og -udvikling
  5. Styrket adgang til finansiering

Hent Vækstplan Fødevarer 2013

Hent faktaark om Vækstplan Fødevarer 2013

Opdateret 1. august 2016

MENU