Gå til hovedindholdet

Affald og ressourcer

Danskerne producerer hvert år 13 millioner tons affald. Det er et miljøproblem, hvis affaldet ikke behandles forsvarligt. Forbrændingsanlæggene udleder f.eks. farlige gasser, hvis elektriske og elektroniske produkter ikke er sorteret fra. Men affald kan også være en ressource – f.eks. når plast, papir, jern og glas bliver genanvendt.

Miljø- og Fødevareministeriet skal sikre at affald behandles miljømæssigt og økonomisk mest hensigtsmæssigt.

Danmark har en affaldshåndteringsplan og affaldsforebyggelsesplan. I kraft af de fremsatte mål og initiativer efterlever Danmark kravet i EU’s affaldsdirektiv om en national hhv. affaldshåndterings- og affaldsforebyggelsesplan. Link til planerne på Miljøstyrelsens hjemmeside

Opdateret 1. august 2016

MENU