Gå til hovedindholdet

Industri

Virksomhederne er vigtige for Danmarks økonomi, men deres produktion kan også belaste miljøet.

Miljø- og Fødevareministeriet arbejder med at have styr på indholdet af farlige stoffer i produkter og på mængden af det affald, som produkterne giver anledning til. Ministeriet vejleder om kontrol med virksomhedernes forurening, ligesom ministeriet vejleder om grønne regnskaber og fremmer udbredelsen af miljøledelse i danske virksomheder.

Virksomheder kan få EU's miljøcertifikat EMAS, hvis de målrettet sørger for at mindske deres miljøpåvirkninger og forbrug af råstoffer.

Læs mere om begrænsning af forurening og bæredygtig produktion

BAT - om begrænsning af forurening

Bæredygtigt forbrug og produktion

Opdateret 1. august 2016

MENU