Gå til hovedindholdet

Jord

Flere steder i Danmark er jorden forurenet. Forureningen stammer bl.a. fra utætte olietanke, gamle industrigrunde og udstødning fra biler, som tidligere brugte benzin med bly. 

Miljø- og Fødevareministeriet arbejder på at begrænse fremtidens forurening, bl.a. ved at stille krav til nye olietanke. Ministeriet vejleder myndigheder i, hvordan jordforurening skal håndteres.

Desuden undersøger ministeriet, hvordan stofferne i forurenet jord påvirker mennesker, dyr og planter, ligesom ministeriet overvåger jordskælv i Danmark og på Grønland.

Opdateret 1. august 2016

MENU