Gå til hovedindholdet

Kemikalier

Kemiske stoffer bruges mange steder - f.eks. til træbeskyttelse, maling, rengøringsmidler, kosmetik og til at blødgøre legetøj af plastik.

Miljø- og Fødevareministeriet administrerer, oplyser om, vejleder om og kontrollerer reglerne for kemikalier.

Nogle stoffer er så skadelige, at de er forbudte eller kun må bruges i begrænset omfang. F.eks. har Danmark forbudt legetøj med blødgørere til børn under tre år samt begrænset anvendelsen for bly og kviksølv.

Ministeriet arbejder også med kemikalieområdet på EU-niveau. EU’s kemikalielovgivning REACH omfatter bl.a. registrering af kemikalier, både for kemiske stoffer, kemiske produkter og kemikalier i artikler (varer), og indeholder også en række forbud mod udvalgte kemikalier i forskellige produkter samt krav om videregivelse af information og sikker håndtering af kemiske stoffer.

Internationalt arbejder ministeriet bl.a. for at få stoppet brugen af stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Opdateret 1. august 2016

MENU