Gå til hovedindholdet

Luft

Ministeriet overvåger udviklingen i udslippet af forureningen og luftkvaliteten. Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med regulering af emissioner til luften og luftkvaliteten bygger på viden om miljø- og sundhedsmæssige effekter ved luftforurening og viden om de væsentligste kilder til de forskellige former for luftforurening. Også den internationale har afgørende betydning for tilrettelæggelsen af den danske indsats. 

Opdateret 9. december 2016

MENU