Gå til hovedindholdet

Brændeovne

Brændeovne står for størstedelen af forureningen med sundhedsskadelige partikler i Danmark. Jeg vil ikke stjæle hyggen ud af stuen, og danskerne skal fortsat kunne tænde op derhjemme. I stedet for at ty til tvang og forbud skal vi gøre det attraktivt for danskerne at skifte den gamle brændeovn ud med en ny.

Regeringen har lanceret en skrotningsordning for brændeovne fra 1990 og før, hvor vi giver dig 2.000 kroner for at skille dig af med din gamle brændeovn.

Brændeovne står for størstedelen af forureningen med sundhedsskadelige partikler i Danmark, og jo ældre ovnen er jo værre: En gammel brændeovn forurener i gennemsnit fem gange så meget som en ny.

Med ca. 750.000 brændeovne og pejseindsatser i Danmark, hvoraf omkring 150.000 af dem er produceret før 1990, er forbedringspotentialet højt for en renere luft.

Der er afsat 45 mio. kroner til ordningen. Midlerne uddeles efter først-til-mølle-princippet, og ordningen løber, indtil de afsatte midler er brugt. Dog senest med udgangen af 2016.

Få mere information om skrotningsordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Hvem kan søge?

Spørgsmål og svar

Lovkrav: Gamle brændeovne må ikke sælges videre

I 2008 blev der for første gang introduceret lovkrav til partikeludledningen fra nye brændeovne på max 10 gram partikler pr. kg. træ.

I sommeren 2015 er dette krav strammet, så nye brændeovne i dag må udlede max 5 gram partikler pr. kg træ.

Fra 2022 er det ligeledes EU-krav for alle nye brændeovne. En ny svanemærket brændeovn må udlede max 3 gram partikler pr. kg. træ og fra 2017 kun 2 gram pr. kg. træ.

Reglerne gælder også for brændeovne der sælges videre. Det er med andre ord ulovligt at videresælge gamle brændeovne, som ikke lever op til de nuværende partikelkrav.

Kontakt

Send e-mail på skrotdinbraendeovn@mst.dk
eller ring til skrotningssekretariatet på tlf. 7254  4040

Opdateret 1. august 2016

MENU