Gå til hovedindholdet

Pant i grænsehandlen

I maj 2015 indgik Danmark og Tyskland en aftale, der betyder, at der kommer pant på drikkevareemballager i grænsebutikkerne. Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen har bedt Miljøstyrelsen gennemføre et serviceeftersyn af denne aftale, navnlig med henblik på en undersøgelse af omgåelsesmuligheder og håndhævelse. Hvis den nuværende aftale implementeres, vil det betyde ændringer for køb af øl og sodavand ved grænsen. Du kan læse nærmere om de påtænkte forandringer nedenfor.
Ønsker du at vide mere om pant i Danmark, kan du læse om det på Dansk Retursystems hjemmeside.

Hvad vil det betyde for miljøet?

Det skønnes, at danskerne hvert år køber 6-700 mio. dåser uden pant i grænsehandelen. En del af disse dåser bliver allerede genanvendt, idet forbrugerne af sig selv afleverer dem steder, der sikrer deres genanvendelse. Mange af dåser bliver imidlertid ikke genanvendt og havner enten i naturen eller bliver forbrændt sammen med det øvrige husholdningsaffald. Denne aftale sikrer, at der skabes det fornødne incitament til indsamling også af dåserne købt i grænsehandlen. Det er spild af ressourcer ikke at genanvende dåserne, da udvinding af nyt aluminium skaber store mænger affald og kræver mere end 10 gange den energi, som det kræver at genanvende dåserne. Når der er pant på dåserne, afleveres 9 ud af 10 til genanvendelse. Det er derfor en kæmpe fordel for miljøet – både naturen og klimaet – at der er pant på dåser og andre drikkevareemballager.

Hvad kommer der pant på?

Panten pålægges de samme varer som herhjemme, både øl, sodavand og andre drikkevarer. Der vil både skulle betales en pantsats og tysk moms af denne pantsats. Den tyske moms vil ikke blive tilbagebetalt, når emballagen returneres i Danmark.

Kan man købe drikkevarer med tysk pant i stedet for og få panten tilbage i grænsebutikkerne?

Grænsebutikkerne kan vælge om de vil sælge drikkevarer med dansk pant eller tysk pant (tysk pant er 0,25 euro = knap 2 kr.). Hvis du køber med dansk pant, kan du kun få panten tilbage i Danmark. Hvis du vælger at købe med tysk pant, kan du ikke få panten tilbage i Danmark, men kan i stedet få panten inkl. moms retur i Tyskland. Det kan være praktisk at købe med tysk pant, hvis du tit handler i Tyskland.

Hvordan sikres det, at reglerne følges?

Tidligere har de slesvig-holstenske myndigheder accepteret, at grænsehandelsbutikkerne ikke opkræver pant, når drikkevarerne blev eksporteret til Skandinavien. Når pantaftalen træder i kraft, vil myndighederne i Slesvig-Holsten håndhæve pantreglerne over for både kunder og butikker.

Indføres der pant i alle grænsebutikker?

Aftalen muliggør, at der indføres pant i grænsehandlen ved Slesvig-Holsten, der dækker ca. 95 % af den dansk-tyske grænsehandel. De sidste omkring 5 % hidrører fra butikker i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Der arbejdes på, at der også opkræves pant i denne delstat.

Hvorfor er Mecklenburg-Vorpommern ikke med i aftalen?

Aftalen om pant i grænsehandelsbutikkerne sker med tilslutning fra både den tyske forbundsstat og delstaten Slesvig-Holsten. Mecklenburg-Vorpommern har deltaget i forhandlingerne, men har valgt ikke at tilslutte sig aftalen.

Hvad med nordmænd, svenskere og tyskere?

Tyskere vil forsat betale tysk pant, som de allerede gør i dag. Nordmænd og svenskere vil forsat kunne købe uden pant.

Må man lade en svensker købe pantfri drikkevarer til sig?

Det er strafbart at købe og sælge pantpligtige drikkevarer i Danmark, der ikke er betalt pant for.

Vil det stadig være billigere at købe øl og sodavand i Tyskland?

Det vil stadig være billigere at købe øl og sodavand i grænsehandlen, selvom forskellen vil blive lidt mindre. En ramme øl vil stadig være mindst 35 kroner billigere i grænsehandlen end i Danmark, og en dåseøl vil stadig være mindst halvanden krone billigere i grænsehandlen end i Danmark.

Vil det føre til ekstra arbejde og udgifter for de danske købmænd at håndtere tyske dåser afleveret i Danmark?

Med henblik på indsamling af den øgede mængde emballage fra grænsen vil Dansk Retursystem udvide kapaciteten. Dansk Retursystem gennemfører allerede nu flere steder i landet en afprøvning af såkaldte pantstationer. Disse pantstationer har til formål at gøre det lettere for forbrugerne at aflevere deres tomme emballage og skal aflaste indleveringen i detailhandlen. De danske detailhandlere har givet udtryk for, at de ser frem til, at aftalen træder i kraft, og at de gerne vil være med til at tackle eventuelle udfordringer.

Opdateret 1. august 2016

MENU