Gå til hovedindholdet
Ministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet er dannet den 28. juni 2015 ved en sammenlægning af Miljøministeriet og Fødevareministeriet

 

Miljø- og Fødevareministeriet er dannet ved en sammenlægning af Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ministerierne blev sammenlagt i forbindelse med udnævnelsen af Lars Løkke Rasmussens regering den 28. juni 2015.

Miljø- og Fødevareministeriet består af  departementet, seks styrelser, den selvejende institution Madkulturen samt Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Organisationsdiagram Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og fødevareminister er Esben Lunde Larsen. 

Læs mere om ministeren

Departementschef er Henrik Studsgaard.

Se departementets organisering 

Kontakt

Miljø- og Fødevareministeriet
Departementet
Slotsholmsgade 12 
1216 København K. 
Tlf. 38 14 21 42 
Mail mfvm@mfvm.dk
mfvm.dk/kontakt

Opdateret 11. januar 2017

MENU