Gå til hovedindholdet
Ministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet er dannet den 28. juni 2015 ved en sammenlægning af Miljøministeriet og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet er dannet ved en sammenlægning af Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ministerierne blev sammenlagt i forbindelse med udnævnelsen af Lars Løkke Rasmussens regering den 28. juni 2015.

Fra 1. februar 2017 består Miljø- og Fødevareministeriet af  departementet, fire styrelser og den selvejende institution Madkulturen.

De fire styrelser er:

Miljøstyrelsen, der er en sammenlægning af den tidligere Miljøstyrelsen og den tidligere Styrelse for Vand og Naturforvaltning.

Fødevarestyrelsen, der har samme navn og opgaver som tidligere.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der har skiftet navn fra det tidligere NaturErhvervstyrelsen.

Naturstyrelsen, der nu også omfatter Kystdirektoratet. 

Miljø- og fødevareminister er Esben Lunde Larsen. 

Læs mere om ministeren

Departementschef er Henrik Studsgaard.

Kontakt

Miljø- og Fødevareministeriet
Departementet
Slotsholmsgade 12 
1216 København K. 
Tlf. 38 14 21 42 
Mail mfvm@mfvm.dk
mfvm.dk/kontakt

Opdateret 25. oktober 2017

MENU