Gå til hovedindholdet

Annonceringer

Annonceringer fra Miljø-og Fødevareministeriets departement

Her annonceres departementets afgørelser, planer og programmer m.v. på miljøområdet.

01.12.2017: Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10, om ændring af
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen her

Læs bilag til screening af forslag til ændring her

24.11.2017: Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om meddelelse af dispensation fra lukkeperioden i husdyrgødningsbekendtgørelsen for fast husdyrgødning og fast affald

Læs afgørelsen om, at meddelelsen af dispensation fra lukkeperioden i husdyrgødningsbekendtgørelsen for fast husdyrgødning og fast affald ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på miljøet her

Opdateret 22. januar 2018

MENU