Gå til hovedindholdet

I NATIONENS TJENESTE

Det er ikke altid nemt at gennemskue, hvordan et ministerium gør nytte for samfundet. I denne serie giver medarbejdere fra Miljø- og Fødevareministeriet indblik i nogle af de områder, som de er optagede af, og som de på den ene eller anden måde har et ansvar for.

Serien udkommer hver uge med en ny fortælling, og den vil også kunne følges på Miljø- og Fødevareministeriets LinkedIn-profil

Har du ideer til historier, vi skal kaste lys over, områder hvor det vil være interessant, at høre om og hvordan ministeriet gør nytte, så skriv til tjni@mfvm.dk.   

Foto: Steen Jensen, departementet


  

Julie Rose Bang, fuldmægtig og projektleder
- om sit arbejde med minivådområder
Erik Buchwald, erhvervs-ph.d og forstfuldmægtig
- om sit arbejde med urørt skov
Christian Aarestrup Vind, jurist
- om sit arbejde med Lovkompasset
Opdateret 23. februar 2018

MENU