Gå til hovedindholdet

I NATIONENS TJENESTE

Det er ikke altid nemt at gennemskue, hvordan et ministerium gør nytte for samfundet. I denne serie giver medarbejdere fra Miljø- og Fødevareministeriet indblik i nogle af de områder, som de er optagede af, og som de på den ene eller anden måde har et ansvar for.

Serien udkommer hver uge med en ny fortælling, og den vil også kunne følges på Miljø- og Fødevareministeriets LinkedIn-profil

Har du ideer til historier, vi skal kaste lys over, områder hvor det vil være interessant, at høre om og hvordan ministeriet gør nytte, så skriv til tjni@mfvm.dk.   

Foto: Steen Jensen, departementet
Redaktion: Tine Juul  Nielsen, departementet


  

Tilsynstekniker Elo Andersen om sit arbejde for fødevaresikkerheden på et svineslagteri.
Annette Samuelsen, konstitueret kontorchef i Miljøstyrelsen, om sit arbejde med ulve.
Ida Dahl-Nielsen, biolog og projektleder - om sit arbejde med at genoprette naturen
Anne Elizabeth Kamstrup, funktionsleder - om sit arbejde med cirkulær økonomi:
Nikolas Kühn Hove, beredskabschef og sektionsleder - om sit arbejde med farlige fødevarer.
Julie Rose Bang, fuldmægtig og projektleder
- om sit arbejde med minivådområder
Erik Buchwald, erhvervs-ph.d og forstfuldmægtig
- om sit arbejde med urørt skov
Christian Aarestrup Vind, jurist
- om sit arbejde med Lovkompasset
Opdateret 23. april 2018

MENU