Gå til hovedindholdet

I NATIONENS TJENESTE

Det er ikke altid nemt at gennemskue, hvordan et ministerium gør nytte for samfundet. I denne serie giver medarbejdere fra Miljø- og Fødevareministeriet indblik i nogle af de områder, som de er optagede af, og som de på den ene eller anden måde har et ansvar for.

Serien udkommer hver uge med en ny fortælling, og den vil også kunne følges på Miljø- og Fødevareministeriets LinkedIn-profil

Har du ideer til historier, vi skal kaste lys over, områder hvor det vil være interessant, at høre om og hvordan ministeriet gør nytte, så skriv til tjni@mfvm.dk.   

Foto: Steen Jensen, departementet 
Redaktion: Tine Juul  Nielsen, departementet


  

Michael Gottlieb, fuldmægtig - om sit arbejde med at skabe og visualisere ny viden ud fra geodata
Lars Andresen Skovmøller, forstfuldmægtig - om sit arbejde med skovrejsning i Oksbøl på Nordals
Anne Sofie Munk Kruse, specialkonsulent - om sit arbejde med at styrke dansk eksport
Søren Johannesen, kemiker - om sit arbejde med fødevaresikkerhed
Michael Clausen, projektleder - om sit arbejde med målrettet regulering
Thorsten Piontkowitz, chefkonsulent - om sit arbejde med klima og kystbeskyttelse
Elo Andersen, tilsynstekniker - om sit arbejde for fødevaresikkerheden på et svineslagteri
Annette Samuelsen, konstitueret kontorchef - om sit arbejde med ulve
Ida Dahl-Nielsen, biolog og projektleder - om sit arbejde med at genoprette naturen
Anne Elizabeth Kamstrup, funktionsleder - om sit arbejde med cirkulær økonomi
Nikolas Kühn Hove, beredskabschef og sektionsleder - om sit arbejde med farlige fødevarer
Julie Rose Bang, fuldmægtig og projektleder
- om sit arbejde med minivådområder
Erik Buchwald, erhvervs-ph.d og forstfuldmægtig
- om sit arbejde med urørt skov
Christian Aarestrup Vind, jurist
- om sit arbejde med Lovkompasset
Opdateret 18. juni 2018

MENU