Gå til hovedindholdet

Danmark kan levere fremtidens vandløsninger

Tale til vandbranchens messe, VandTek 2016, Lokomotivværkstedet 20. september 2016. Det talte ord gælder.

Publiceret 20. september 2016

Hjemme i min entré står en kuffert, og det er endnu engang den danske vandbranches succes, der sender mig på tur.

Første gang var i april, hvor jeg nærmest følte, jeg var rejst tilbage i tiden. Til længe inden, vi begyndte at forholde os ordentligt til vores vand og spildevand.

Jeg var dog ”kun” rejst til Singapore, Malaysia og Indonesien. Men der – i Jakartas kanaler – sejlede jeg rundt mellem byens affald og spildevand. Vandet var brunt og lugten var tyk. En stor kontrast til kanalrundfarten i København, hvor man stadig her i september sejler forbi københavnere og turister, der spiser is og tager en dukkert i havnen.

Vi har nemlig forholdt os til vores vand i Danmark i mange årtier allerede. Så godt og grundigt, at vi i dag kan levere nogle af de mest innovative og visionære løsninger på verdensmarkedet.

Danmark kan levere fremtidens løsninger

I maj rejste jeg så ”til fremtiden”, da jeg var med til at indvie ”Fremtidens Drikkevandsforsyning”, Aquatarium i Ringkøbing.

Her tester og demonstrerer de flere af fremtidens vandløsninger, og de inviterer både skoleklasser, forskere og udenlandske delegationer indenfor.

Det er et godt eksempel på det gode samarbejde mellem virksomheder, forskning, myndigheder og forsyning, som er helt afgørende for at realisere den fælles vandvision, I indgik på tværs af branchen sidste år.

En fælles vision om at gøre Danmark til verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger i 2025.

Og I er allerede godt på vej mod målet: Vareeksporten var i 2015 på 16,8 mia. kr. Det er en stigning på 2,1 mia. kr. siden 2013.

Hvis den udvikling fortsætter, når vi målet om en fordobling i 2025.

Det vil også betyde, at vi får skabt 4.000 nye arbejdspladser rundt om i landet. Arbejdspladser, som der er hårdt brug for ude i ProduktionsDanmark.

Og når det kommer til at være førende på viden, er vi også godt med. Vi ligger nr. 1 blandt alle verdens lande, når man kigger på, hvor mange vandrelaterede patenter der udtages pr. indbygger.

Det viser med al tydelighed, at alle I virksomheder, der er her i dag, gør et godt stykke arbejde. Det vil jeg gerne bakke op om og bidrage til.

Ikke med mere og strammere regulering, men med dialog, samarbejde og eksportfremme.

Vi har under Vandvisionen nedsat en gruppe, hvor vi på tværs af myndigheder, forsyninger og virksomheder koordinerer vores internationale arbejde.

Det er guld værd for mig og for ministeriet, når I spiller ind til vores arbejde i EU og til vores arbejde i FN med de nye globale bæredygtighedsmål.

Og det er guld værd for branchen, når vi fremstår samlet med en fælles tilgang og en fælles fortælling om de danske vandkompetencer.

Der er stor efterspørgsel på løsninger

Det er netop det, jeg har pakket i kufferten, der står hjemme i min entré: En samlet fortælling om den danske vandbranche.

Denne gang er destinationen Washington. Det er nemlig ikke kun Kina, Indien og Afrika, der kæmper med for lidt og for urent vand.

Tørke og problemsager – som den omfattende forurening af drikkevandet i Flint, Michigan, for 2 år siden – har sat vand højt på dagsordenen på Capitol Hill.

Derfor vurderer den amerikanske miljøstyrelse (EPA) nu, at der er behov for at investere over 4.000 milliarder danske kroner til rutinemæssig vedligeholdelse af den amerikanske vandinfrastruktur over de næste 20 år. 

Det svarer rundt regnet til 10 gange den danske stats samlede udgifter, hvert eneste år.

Den udmelding bragte fire danske vandeksperter og en Lego-model over danske vandløsninger til Obamas vandtopmøde i Det Hvide Hus i marts.

Og den bringer Hans Kongelige Højhed, kronprinsen, en dansk erhvervsdelegation og mig til Water Caucus i Repræsentanternes Hus om tre dage.

Vi vil blandt andet præsentere jeres gode resultater med at omdanne spildevandet til energikilde, som NIRAS dokumenterer med en ny rapport.

De danske spildevandsanlæg har fordoblet produktionen af energi i løbet af kun 5 år. Det er imponerende. Og det er et godt eksempel på en teknologiudvikling, der også kan mærkes på pengepungen.

Der er ingen tvivl om, at de danske løsninger kan være med til at forløse et kæmpe potentiale i den amerikanske vandforsyning.

Vand giver liv og vækst

Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at promovere jeres værdifulde know-how og effektive løsninger. I Washington, såvel som i Jakarta, Nairobi, Beijing og Singapore.

Og når jeg kommer hjem igen, vil jeg ikke pakke kufferten alt for langt væk. For jeg ved, at potentialet for danske vandløsninger på verdensmarkedet kun bliver større.

Der er en grund til, at forskerne kigger efter vand, når de leder efter liv på Mars. Vand er helt grundlæggende for alt liv, vi kender – for vores mad, vores helbred og hygiejne, vores produktion og vores vækst.

Et faktum, der bliver mere og mere påtrængende rundt om i verden i takt med stigende indbyggertal og klimaændringer.

Derfor er vand ikke bare højt på dagsordenen i Jakarta, i Washington og i Bruxelles. Det er højt på dagsordenen i hele verden som en vigtig del af de globale bæredygtighedsmål, verdens 193 FN-lande er blevet enige om.

Der er ingen tvivl om, at gode, effektive vandløsninger er en vigtig del af fremtiden. Og dem kan I levere.

Jeg håber, at I får en god og inspirerende messe med gode input til, hvordan I hver for sig og sammen kan arbejde videre med vandvisionen.

Og med det erklærer jeg hermed VandTek 2016 for åben!

 

 


MENU