Gå til hovedindholdet

Esben Lunde til EL: Vi har fokus på bierne

Debatindlæg bragt på Altinget den 5. oktober 2017.

Publiceret 5. oktober 2017

Maria Reumert Gjerding (EL) spørger i et indlæg på Altinget 17. september og i Altingets magasin, hvorfor Christiansborg ikke reagerer på den faldende bestand af vilde bier. Jeg er enig i Maria Reumert Gjerdings bekymring og ønske om at sikre bierne bedre levevilkår. Men der må være gået noget forbi Maria Reumert Gjerdings næse. For vi har bestemt reageret. Det viser vores mange initiativer.

I begyndelsen af 2016 fremlagde vi for eksempel en biavlsstrategi for 2016-2019, som fortsat skal sikre sunde danske honningbier. Der skal være et fødegrundlag til bierne, som både skal være til gavn for de holdte som de vilde bier. Derudover findes der muligheder for at støtte bierne på landbrugsarealer for eksempel i forbindelse med udarbejdelse af biotopplaner og tilskudsordning for etablering af læhegn og småbeplantninger, hvor der stilles krav om minimum 50 procent bi- og bestøvervenlige arter i beplantningerne. Regeringen har også sikret muligheder for udlægning af blomsterbrak og mange flere efterafgrøder.

 

Naturpakke og internationalt samarbejde 

Det kommer også bier og andre bestøvere til gode, at vi sammen med DF som en del af naturpakken har besluttet at udlægge 10.000 nye hektar urørt skov og 3.300 nye hektar anden biodiversitetsskov på statens arealer. Hertil kommer tilskudsordninger til private skovejere, der vil udlægge urørt og anden biodiversitetsskov. Derudover er der i forbindelse med udmøntningen af naturpakken gennemført lang række projekter på Miljø- og Fødevareministeriets arealer, som har til hensigt at forbedre fødegrundlaget for bestøvere.

Samtidig vokser det økologiske areal i disse år. Det betyder flere blomster i marken og især i randen langs markerne. Det håber jeg, at Maria Reumert Gjerding har med i tankerne, når hun råber op om, at Christiansborg skal sikre, at landbruget ændrer dyrkningsmetoder.

I slutningen af 2016 havde jeg æren af officielt at tilslutte Danmark et internationalt samarbejde, som blandt andet har det formål, at landene frivilligt vil fremme bæredygtig forvaltning af bestøvere og udveksle og lære af hinandens erfaringer.

 

Biodiversiteten afhængig af bierne

Så Maria Reumert Gjerding og jeg er altså enige det meste af vejen. Vi skal nemlig beskytte bierne. For uden bier, sommerfugle og andre insekter vil det ramme hele vores biodiversitet og vores fødevareproduktion, hvor 75 procent af spiselige afgrøder er afhængige af bestøvere.

Bierne og bestøvere har også en stor økonomisk betydning i verdens fødevareproduktion og kan opgøres i flere hundrede milliarder dollar. Alene honningbiers bestøvning i Danmark har en værdi på op til en milliard kroner årligt for fødevareproduktionen.

 

Insektmidler er ikke skyld i tilbagegang

Men vi er ikke enige, når det kommer til påstanden om, at tilbagegangen for bestøverne skyldes landbrugets insektmidler. Miljøstyrelsens melding er, at der ikke er nogen dokumentation for, at tilbagegangen af bier skyldes insektmidler. For hvert enkelt insektmiddel er der udført en risikovurdering for den konkrete anvendelse af insektmidlet, som har vist, at det konkrete middel kan anvendes sikkert.

Det er vigtigt, at vi ikke hovedløst forbyder pesticider, som er vigtige i dansk landbrug. Vi skal hele tiden være opmærksomme på, om forholdene er rigtige, og det vil jeg gerne betrygge Maria Reumert Gjerding om, at regeringen er.


MENU