Gå til hovedindholdet

Gemte potentialer i byggeaffald skal frem i lyset

Debatindlæg bragt i Licitationen den 21. december 2016.

Publiceret 3. januar 2017

Nyt partnerskab skal bane vejen for bedre genanvendelse af byggeaffald og gøre det lettere at undgå spild og forebygge problematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald. 

Stort potentiale

Byggesektoren er en stor og væsentlig sektor og fylder meget både i vægt, i penge og i potentiale. Bygge- og anlægssektoren producerer omkring en tredjedel af de samlede affaldsmængder i Danmark svarende til omkring 225.000 fyldte lastbiler om året.

Det er rigtig meget affald, og derfor er der et væsentligt uudnyttet potentiale, så vi kan få en bedre ressourceudnyttelse og bedre genanvendelse i byggesektoren. 

I Danmark er vi allerede gode til at genanvende store dele af byggeaffaldet som erstatning for sten og grus for eksempel under veje. Men vi skal have øjnene op for, at affaldet også kan udnyttes til andre formål – for eksempel direkte genbrug, hvor mursten bliver brugt igen i et nyt byggeri. Ellen MacArthur Foundation vurderer, at bygge- og anlægsbranchen er én af de sektorer med det største potentiale for cirkulær økonomi i Danmark, anslået til omkring 4,2-5,6 mia. kroner i 2035.

Cirkulær økonomi

Regeringen ser et markant potentiale i cirkulær økonomi og ønsker derfor at lette og understøtte udviklingen med fokus på effektiv ressourceudnyttelse og et bæredygtigt erhverv. Udgangspunkt for den cirkulære økonomi er, at materialer ikke skal gå tabt, at affaldet er en ressource, og at vi ved at optimere design, produktion og forbrug, sikrer bedre genanvendelse.

Bygge- og anlægssektoren er en vigtig del af regeringens aktuelle arbejde med cirkulær økonomi.  Arbejdet kan ikke lykkes uden samarbejde mellem alle aktører, og derfor har vi valgt at nedsætte et partnerskab om bæredygtigt byggeri og affaldsforebyggelse.

Partnerskab om bæredygtigt byggeri og affaldsforebyggelse

Bygge- og anlægssektoren skal være mere bæredygtig, og målsætningen med partnerskabet er at gøre det lettere for branchen at agere mere ressourceeffektivt og at forbedre genanvendelsen, så det store økonomiske potentiale for de genanvendte materialer realiseres. 

Der er i dag mange nye initiativer i byggebranchen, der viser, at der arbejdes mere og mere på tværs af de traditionelle fagopdelinger.  Det er nødvendigt bl.a. for at udvikle nye løsninger, der kan bidrage til at bevare værdien af ressourcerne i byggeriet.  Partnerskabet vil som det først indsatsområde se på mulighederne for at fremme selektiv nedrivning – hvor materialerne udsorteres på selve nedrivningspladsen. 

Bæredygtigt byggeri og affaldsforebyggelse er godt for miljøet. Det er godt for økonomien - og så er det med til at skabe arbejdspladser og eksportmuligheder.

 

 


MENU