Gå til hovedindholdet

Mikroplast i kosmetik skal forbydes

Læserbrev bragt i Politiken den 10. januar 2018

Publiceret 10. januar 2018

Hvis ikke vi gør noget ved plast i miljøet, ender vi med, at der er mikroplast overalt i naturen omkring os. Det er ikke en rar tanke.

Derfor arbejder regeringen for at forbyde mikroplast i kosmetiske produkter som for eksempel skrubbecreme. Så langt er jeg altså enig med Karin Gaardsted (S), der 5.1. slog på tromme for et forbud i de nordiske lande.

Selv om kosmetiske produkter kun udgør ca. 0,1 pct. af den samlede udledning af mikroplast, er der ingen grund til bevidst at proppe små stykker plast i kosmetiske produkter.

Men hvis et forbud skal batte noget, skal det være på EU-plan.

Det er et kæmpe marked, som producenterne vil tilpasse sig med det samme, og det sikrer samtidig lige markedsvilkår.

Det er også derfor, at jeg sammen med de øvrige nordiske miljøministre har opfordret EU til at forbyde mikroplast i kosmetik.

Samme opfordring var i øvrigt en del af et brev med danske ønsker til EU's plaststrategi fra alle partier i Folketinget, som jeg for nylig sendte til EU-Kommissionen.

Strategien ventes her i januar, og jeg forventer, at den vil løfte problematikken om mikroplast i kosmetik.

Problemet med plastforurening kræver en fælles og koordineret indsats på tværs af landegrænser. Derfor er det vigtigt, at der først på europæisk plan laves en plaststrategi. Herefter vil regeringen invitere Folketingets partier med til at begynde arbejdet med en ambitiøs national plasthandlingsplan.

Det giver ikke mening at gennemføre særlovgivning med alt det bureaukrati, det medfører i alle de nordiske lande, hvis det alligevel bliver gjort overflødigt af et EU-tiltag, der er langt mere effektivt i forhold til at beskytte miljø og sundhed.

Jeg noterer i øvrigt med glæde, at kosmetikindustrien har opfanget signalerne og allerede er ved at udfase brugen af mikroplast i deres produkter.

Der er et kæmpe vidensgab i forhold til mikroplast. Faktisk er vi ikke engang sikre på, hvordan vi skal måle mikroplast.

Derfor er vi også i gang med at finde en pålidelig målemetode.

Når den er på plads, vil jeg iværksætte en undersøgelse af, om der er mikroplast i drikkevandet.

Endelig skriver Gaardsted, at vores rensningsanlæg ikke fanger mikroplasten.

Men det er en af de ting, vi har undersøgt, og en rapport fra Miljøstyrelsen fra 2017 viser, at de danske rensningsanlæg under normal drift fanger langt størsteparten af mikroplasten.

Bare så vi får nuancerne med.


MENU