Gå til hovedindholdet

Opdrætsfisk er et bæredygtigt valg

Debatindlæg bragt i Politiken den 18. februar 2017.

Publiceret 18. februar 2017

Når 11 foreninger og grønne organisationer i Politiken 13.2. skriver, at regeringen vil forvandle Kattegat til en algesuppe, har de desværre totalt misforstået regeringens lovforslag. Der er ingen som helst risiko for, at Kattegat ender som en algesuppe.

Det er nøje blevet undersøgt, om der er plads til flere havbrug i dansk farvand, uden at det går ud over miljøet. Og der er fundet råderum til udledning af mere kvælstof og fosfor i de åbne områder af Kattegat, hvor vandudskiftningen er stor.

Det er vigtigt for mig at understrege, at alle nye havbrug fortsat skal have miljøgodkendelse, og at de er underlagt VVMreglerne.

Det vil sige, at miljøpåvirkningen fra hvert enkelt havbrug vil blive konkret vurderet, inden der evt. gives tilladelse.

Sådan er processen også i dag.

Desuden skal etableringen af havbrug ske inden for rammerne af det miljømæssige råderum i området.

Der findes i dag ikke teknologier, som direkte kan fjerne næringsstoffer fra havbrug.

Det er derfor, vi har åbnet muligheden for at etablere nye havbrug, hvis de følges af kompenserende tiltag som f. eks. muslingeopdræt. Forskere fra bl. a. DTU Aqua har påvist, at muslinger kan fjerne næringsstoffer fra havet, og dermed kan muslingeopdræt bruges til at reducere miljøeffekten fra havbrug.

Regeringen går ikke på kompromis med hensynet til miljøet. De kompenserende tiltag kan bane vej for nye havbrug, samtidig med at vi overholder vores internationale forpligtelser, herunder vandrammedirektivet og havstrategidirektivet.

VORES MÅL MED lovforslag L 111 er at skabe bedre vækstbetingelser for akvakultursektoren i Danmark, så danske virksomheder kan få del i den voksende efterspørgsel på opdrætsfisk, og så Danmark fortsat kan være førende på produktion af sunde fødevarer. Det undrer mig, at de grønne organisationer totalt ignorerer, at der skal mindre foder til at producere et kilo fisk, end der skal til at producere f. eks. et kilo svine-eller oksekød, og samtidig er CO2-aftrykket fra fiskeproduktion relativt lavt. I en verden, som skal brødføde stadig flere mennesker, er opdrætsfisk et bæredygtigt valg. Derfor er vi også moralsk forpligtet til at styrke den produktion.

 

Der er ingen som helst risiko for, at Kattegat ender som en algesuppe.


MENU