Gå til hovedindholdet

Regeringen har sat politisk handling mod plastikforurening

Debatindlæg bragt på Altinget.dk den 31. august 2016.

Publiceret 31. august 2016

Plastikforurening er et markant globalt miljøproblem, som Danmark ikke kan løse ved egen hjælp. Det kræver en fælles indsats på tværs af landegrænser. I Danmark har vi godt styr på vores plastaffald, hvoraf en stor del allerede nu bliver genanvendt, og der er selvfølgelig ikke nogen, der har lyst til, at plastikposer og gamle sodavandsflasker skal flyde i havene. Derfor er regeringen enig med miljøorganisationen Plastic Change v/Henrik Beha Pedersen, når de i Altinget den 25. august 2016 kalder til politisk handling for at løse den stigende plastikforurening. 

Regeringen arbejder aktivt for at sætte fokus på problemet, såvel regionalt som globalt. I april måned blev vi for eksempel enige med de andre nordiske lande om at gøre en fælles indsats for at løfte dagsordenen i EU og FN. Vi har sat ressourcer af, så vi fra dansk side kan påtage os rollen som såkaldt ”lead country” på et af de vedtagne tiltag i handlingsplanen mod marint affald i Østersøregionen. 

Vi skal dog være opmærksomme på, at det kan være svært at sætte ind der, hvor det er relevant. Vi mangler nemlig mere viden på det her område. Derfor igangsatte vi i Danmark også overvågning af marint affald på strande og havbunden, plastik i maver fra havfugle og fisk samt mikroplast i havbunden, så vi kan blive klogere på problemet. Dernæst kan vi finde intelligente og målrettede løsninger. På samme måde offentliggjorde vi i november sidste år en undersøgelse af, hvad der er de vigtigste kilder til mikroplast, og den følger vi op på nu i et projekt, der ser på hvilken rolle, renseanlæggene har i forhold til udledningen af mikroplast. Samtidigt er vi ved at få undersøgt, hvilke kendte teknologier på renseanlæg, der tilbageholder mikroplast mest effektivt. 

Vi er også meget opmærksomme på mikroplast i spildevand. Derfor er vi lige nu ved at undersøge rensetekniske løsninger på renseanlæg og regnvandsbassiner og i det hele taget udbygge vores baggrundsviden om kilderne til mikroplast.

Jeg er dog enig med Plastic Change i, at vi allerede nu kan og skal høste de lavthængende frugter. Derfor løftede jeg også kort før sommerferien sløret for, at vi har afsat 3 mio. kr. i Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet til en informationskampagne i 2017, som skal sætte fokus på, hvordan strandgæster, turister og fiskere kan være med til at minimere henkastet affald på stranden og i havet. Her vil jeg opfordre arbejdsomme og vigtige foreninger som Plastic Change, kommuner og andre aktører til at komme med ideer til kampagnen, så vi bedst muligt får gjort danskerne opmærksomme på problemet med affald langs kysterne og i havet.


MENU