Gå til hovedindholdet

Træk bare vejret ind

Læserbrev bragt i Politiken og på Altinget.dk den 23.8.2016

Publiceret 23. august 2016

Forleden turnerede Det Økologiske Råd (DØR) den danske medieflade tynd med krav til regeringen om akut handling for at nedbringe luftforureningen i Danmark. Før danskerne får opfattelsen af, at der skal iltmasker på ønskelisten til jul, må vi lige have proportionerne på plads.

Træk bare vejret ind – luften er renere end sit rygte.

Dansk indsats for at forbedre luftkvaliteten er en succeshistorie. Det er lykkedes at reducere forureningen i Danmark og EU betragteligt, så luftkvaliteten er betydeligt bedre i dag end for 10 eller 20 år siden. Og udviklingen fortsætter – Aarhus Universitets fremskrivninger viser, at Danmark vil overholde sine internationale reduktionsforpligtelser.

Regeringen skubber på for at opnå en endnu renere luft – det gør vi i EU og andre internationale fora, fordi vi ved, at cirka 80 procent af al luftforurening i Danmark skyldes udledninger fra udlandet. Og så gør vi det med en række nationale indsatser.

Konkret foreslår DØR en indsats mod forurening fra brændeovne. Her har regeringen igangsat et kontant skrottilbud målrettet de mest forurenende brændeovne, ligesom der i EU fra 2022 er vedtaget EU-regulering af brændeovne på niveau med de nuværende høje danske krav. Dernæst beder rådet om en skrappere regulering af landbrugets ammoniakudledning. Her er Danmark i forvejen blandt de lande, der løfter en stor del af opgaven og er førende i at anvende teknologi, der reducerer udledningen. Senest er det lykkedes at komme igennem med en ligelig byrdefordeling i EU, så alle medlemslande kommer til at bidrage.

Rådet beder desuden om, at der bliver indført miljøzoner i byerne. Jeg ønsker ikke at genere privatbilister mere end højst nødvendigt, så i København og på Frederiksberg, hvor særligt trafikken bidrager til forureningen, har vi indgået et samarbejde med de to kommuner og Movia om at installere rensesystemer på 300 busser på en række af de mest trafikkerede strækninger. Vi forventer, at rensesystemerne vil reducere bussernes udledning med 90-95 procent.

Vi overholder allerede grænseværdierne på partikelforurening. Det er kun på den meget trafikerede H.C. Andersens Boulevard i København, at der bliver målt en registreret overskridelse af NO2-forureningen. En vigtig årsag til, at den registrerede overskridelse i Danmark har været svær at få bragt ned, er, at dieselbiler forurener langt mere end tilladt, som vi har set med Volkswagen-skandalen. Der er sket fremskridt i EU på dette punkt, men fra dansk side bliver vi ved med at skubbe på for forbedringer hurtigst muligt.

Regeringen tager opgaven med en renere luft alvorligt og løfter den opgave med en lang række europæiske og nationale initiativer som resultat.

Så kære DØR: Tag en dyb indånding – det kan I sagtens.


MENU