Gå til hovedindholdet

Vi går sammen for at kystsikre Danmark

Debatindlæg i samarbejde med formand for Teknik- og Miljøudvalget i KL Jørn Pedersen bragt i bl.a. JydskeVestkysten den 12. februar 2017.

Publiceret 14. februar 2017

Uanset hvor man bor i landet, har man ikke kunnet undgå at bemærke, at Danmark siden juledagene har været ramt af flere voldsomme vejrfænomener. Først blev især den jyske vestkyst offer for stormen Urd, hvor havet gjorde store indhug i kysten. Kort tid efter blev både sjællændere og sønderjyder ramt af stormflod, hvor havet nogle steder stod næsten to meter over daglig vande.

Det er ikke første gang, vi oplever denne slags hændelser i Danmark. Det nye er, at de sker langt hyppigere, end vi har været vant til. Det kalder på et tæt samarbejde mellem stat, kommuner og borgere, og det samarbejde er i gang.

I midten af januar mødtes regeringen, KL og borgmestre fra en række af de kommuner, der kender til udfordringen med effekten af kraftige storme og store oversvømmelser, for at diskutere, hvad det er for udfordringer, som lige nu mangler at blive løst, og hvordan alle parter kan komme videre med opgaverne.

Det var et vigtigt møde, hvor det kom frem, at mange kommuner ønsker mere hjælp fra staten til opgaven. Landets kommuner efterspørger en mere helhedsorienteret kystsikring og klimatilpasning, og de ser gerne, at staten påtager sig en koordinerende rolle, når der skal laves løsninger på tværs.

Ansvarsfordelingen er og har hele tiden været klar. Den enkelte grundejer skal kystsikre sin grund og beskytte sig mod oversvømmelser. Kommunerne har en rolle som facilitator, mægler eller mediator mellem grundejerne, når der er behov for at beskytte et helt område mod erosion eller oversvømmelse. Staten står klar med vejledning og værktøjer, som eksempelvis Kystanalysen, der viser, hvor udfordringerne er.

Vi har fået det indtryk, at nogle grundejere ikke forstår (eller accepterer) fordelingen af ansvar. De fleste grundejere vil gerne gøre noget, men de kan ikke overskue sagsforløbet og omkostningerne ved kystsikring. Desuden kan det være en udfordring at få alle i et område med og finde sammen om de rette helhedsorienterede løsninger. Derfor bliver der rejst få sager.

Nu er det tid til at høre de enkelte berørte grundejere, hvad der forhindrer dem i at kystsikre sig optimalt. Miljø- og Fødevareministeriet har holdt borgermøder, hvor det var muligt at komme i dialog med miljø- og fødevareministeren om aktuelle problemer.

Men der skal mere til. Derfor fortsætter vi med en række nye tiltag i år. Først og fremmest skal vi have alle de kystbeskyttelsessager, der venter på en afgørelse i Miljø- og Fødevare klagenævnet, færdigbehandlet. Det skal ske inden sommer.

Derudover vil regeringen undersøge, hvordan staten kan komme til at spille en mere aktiv rolle, for eksempel ved at tage mere ansvar for at koordinere indsatsen, og se på om den eksisterende lovgivning kan løse de udfordringer, vi står over for med klimaforandringerne, og om der er behov for ændringer.

Vi har fælles front og tager imod udfordringen og ser frem til større og mere helhedsorienterede løsninger, som en fortsat risiko-kortlægning og kystplanlægning vil give grundlag for.


MENU