Gå til hovedindholdet

Vi skal bevare danske rideskoler

Læserbrev bragt i Dagbladet Ringkøbing-Skjern den 28.5.2016

Publiceret 2. juni 2016

Flere rideskoler og andre hestehold føler sig presset økonomisk på grund af hestelovens eksisterende regler med kommende indretningskrav til staldene. Den eksisterende hestelov stiller fra 2020 skrappere krav til staldenes indretning, som mange kun vil kunne overholde med dyre ombygninger. For eksempel er der en række rigide og unødige krav til vinduesarealets størrelse, boksstørrelse, lofthøjde og rumfang, og især kommende krav til boksstørrelse er omkostningskrævende.

Har rideskolerne ikke råd til at renovere, må de dreje nøglen om. Det vil gøre det sværere for børn og unge at få adgang til at ride og i det hele taget omgås med heste. Det ønsker jeg ikke – ridesporten er et stort aktiv for de mange danske børn og unge, som har glæde af at få vind i håret og varme i kinderne på en hesteryg.

Rideskoler og andre hesteejere skal ikke lukke en ellers velfungerende stald på grund af for stramme regler. Derfor fremsætter jeg et lovforslag, der skal lette på kravene til indretning af hestestalde – vi skal finde en bedre balance i lovgivningen, der gør, at danske rideskoler kan bevares, uden at det går udover dyrevelfærden. Den balance har vi fundet med regeringens lovforslag.

Regeringens lovforslag gør, at de fleste hestestalde stadig vil kunne bruges, som de er, også efter 2020 – dermed kan børn og unge landet over stadig gå til ridning i nærheden af, hvor de bor, mens vi sikrer, at hestene i staldene har det godt.  


MENU