Gå til hovedindholdet

Vi skal passe på vores grundvand

Læserbrev bragt i Dagbladet Roskilde den 12.5.2016

Publiceret 18. maj 2016

Danmark er et af de få lande i Europa, hvor grundvandet er så rent, at der ikke er behov for at tilsætte klor eller andre kemikalier, før forbrugerne kan skænke et glas direkte fra hanen.

For at fremtidssikre drikkevandet er grundvandet blevet kortlagt. 15 års arbejde er netop nu kommet i mål med et overblik over 40 procent af Danmarks undergrund og dermed et fagligt grundlag for kommende indsatser. Det er områder, hvor der i dag indvindes drikkevand, eller hvor der er et ønske om at beskytte grundvandet, så vi også i fremtiden kan bruge grundvand til drikkevand uden at skulle rense det først.

På baggrund af kortlægningen er der nu udpeget ca. 7.000 km2 områder, der er særligt følsomme over for nitrat og sprøjtemidler. Heraf er 5.000 km2 udpeget som indsatsområder, hvor der kan være behov for bedre beskyttelse. Det svarer til et areal på størrelse med den del af Jylland, der ligger nord for Limfjorden.

Kortlægningen er en hjælp til alle landets kommuner, som nu skal lave planer for, hvordan de vil beskytte grundvandet. Det er op til den enkelte kommune, hvordan de vil gøre det, men konkret kan de for eksempel rejse skov, opkøbe arealer, øge overvågningen eller lave frivillige aftaler med lodsejerne om nitratreduktion.

Det er en omfattende og vigtig samfundsmæssig opgave, der nu er løst, og som vil komme alle danskere til gode. For når vi ved, hvor vores sårbare grundvandsressourcer er, kan vi bedre målrette vores indsatser. Vi skal passe på vores grundvand, så også fremtidige generationer trygt kan tappe et glas fra hanen.


MENU