Gå til hovedindholdet

Vi skal samarbejde os til vækst

Kronik i samarbejde med formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild bragt i Børsen den 27. september 2016.

Publiceret 27. september 2016

I en tid, hvor det internationale samarbejde knager i flere hjørner, gælder det om at styrke båndene til verden omkring os. Derfor er vi i denne uge med Kronprinsparret på erhvervsfremstød i USA.

I Danmark har vi i flere generationer oplevet stigende velstand. Det kan vi takke vore virksomheder for. I både op- og nedgangstider er det lykkedes for virksomheder som Arla, Danish Crown og KMC at udvikle nye produkter, tilpasse sig nye markeder, effektivisere og finde på nyt i en grad, så de år efter år har kunnet tjene enorme beløb hjem til det danske samfund.

Det skal ikke skorte på ros til vore danske virksomheder. Men vi kan også rose os selv, fordi vi er med til at bane vejen for den store danske eksport. Det gør vi blandt andet ved at indgå handelsaftaler, som gør det lettere at få godkendt varer til eksport, at hente højt specialiseret arbejdskraft til landet og at investere i lande, hvor vækstforholdene er gunstige.

Som et lille land i periferien af Europa er vi helt afhængige af at have gode relationer til verden omkring os. Derfor er det dårligt nyt for os danskere, at befolkninger i Europa bliver mere og mere skeptiske over for det europæiske samarbejde, at briterne er på vej ud af EU, og at de diplomatiske relationer mellem EU og Rusland er svære. Samtidig kan vi følge med i en amerikansk valgkamp, der til tider er præget af en hård retorik om USA's internationale engagement.

Presset på det internationale samarbejde er opstået sideløbende med, at væksten i både Europa, Kina, Afrika og BRIK-landene er gået ned i gear.

Svaret på de globale politiske og økonomiske udfordringer er ikke mindre samarbejde mellem landene, men mere.

Derfor er vi netop nu i USA som led i et erhvervsfremstød under ledelse af Kronprinsparret for at bistå 60 danske virksomheder med at styrke båndene til amerikanske kunder og samarbejdspartnere.

USA er et vigtigt marked for danske virksomheder. Sidste år eksporterede vi varer for ikke mindre end 53 mia. kroner til landet med verdens største økonomi. Fødevareklyngen tegnede sig for knap fem mia. kroner.

Det er store tal, men de kan blive endnu større, hvis vi formår at fastholde og udbygge de gode relationer.

En vigtig forudsætning for, at det lykkes, er at vi når i mål med forhandlingerne om frihandelsaftalen TTIP.

EU og USA har forhandlet om TTIP gennem en årrække, og parterne er endnu et stykke fra mål. Det giver sig selv, at der er store udfordringer, når verdens to største handelsblokke skal enes om en så omfattende aftale. Men processen i sig selv er vigtig, fordi vi kommer tættere på hinanden og får en bedre forståelse for, hvorfor vi gør mange ting forskelligt i EU og USA.

Landbrugs- og fødevareområdet er et af de områder, hvor der er størst forskelle på, hvordan vi gør. EU stiller eksempelvis andre krav til bl.a. brug af væksthormoner og overfladerens af fødevarer, end de amerikanske myndigheder gør.

For den danske fødevareklynge drejer det sig først og fremmest om at fastholde de gode relationer. I dag eksporterer vi især svinekød, mejeriprodukter og enzymer. Eksporten til USA vokser, blandt andet fordi flere og flere små og mellemstore danske producenter får øjnene op for mulighederne på det amerikanske marked.  

Derfor er det vores klare budskab, når vi mødes med repræsentanter fra myndigheder og erhverv i USA: Vi skal værne om vores gode samarbejdsrelationer. Der er ingen tvivl om, at samarbejde er den eneste farbare vej til at skabe velstand og vækst. Ikke kun i Danmark, EU og USA, men også resten af verden.


MENU