Gå til hovedindholdet

Vi skal være bedre til at forudse oversvømmelse og erosion

Debatindlæg af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, erhvervsminister Brian Mikkelsen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, bragt i Dagbladet Ringkøbing-Skjern den 18. august 2017 og i Frederiksborg Amts Avisden den 21. august 2017 .

Publiceret 21. august 2017

Sommeren er for mange lig med sol, strand og ferie.

Men det er også højsæson for skybrud - og indtil videre har vi ikke kunnet se os fri for skybrud denne sommer. Også sidste vinter oplevede vi naturens og havets stærke kræfter, da oversvømmelserog stormflod ramte landet.

Hverken skybrud, oversvømmelser eller stormfloder bliver der færre af i de kommende år.

Meteorologer taler om, at 100-års hændelser bliver til 20-års hændelser.

Det kræver, at vi bliver bedre til at forudse fremtidens vilde vejrforhold og til at beskyttemennesker, kyster og huse mod oversvømmelser og erosion.

Derfor sætter regeringen med 62 mio. kroner ekstra skub i indsatsen for at forhindre fremtidige oversvømmelser og forebygge konsekvenserne af kysterosion.

Der skal blandt andet udarbejdes en ny landsdækkende analyse, som ud fra tidligere hændelser skal hjælpe med at forudse, om og hvor det potentielt kan gentage sig i fremtiden.

Samtidig sikrer vi, at forskellige klager over samme kystbeskyttelsesprojekt kan behandles samlet inden for seks måneder.

Og vi opstiller krav til, at kommunerne i deres planlægning skal sikre nye byområder mod oversvømmelse og erosion. Endelig gør vi det lettere for kommuner og forsikringsselskaber sammen at løse udfordringerne ift. boliger, der gentagne gange udsættes for oversvømmelse.

Vi vil også beregne nye klimascenarier for hele Danmark baseret på FN's seneste 5. hovedrapport.

På den baggrund udarbejder DMI et klima-atlas med data, der beskriver temperatur, nedbør, ekstremnedbør og havniveau på kort og langt sigt, som kommunerne kan bruge i deres planlægning af ny infrastruktur, bygninger og klimatilpasningsinitiativer.

Allerede i juni tog vi første skridt ved at gøre det langt mere simpelt at kystbeskytte og give bedre mulighed for at benytte hård kystbeskyttelse. Nu tager vi endnu et stort skridt i retning af bedre beskyttelse af mennesker, huse og kysterne og en hurtigere og mindre bureaukratisk kystbeskyttelse til danskerne.


MENU