Gå til hovedindholdet

Om ministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet beskæftiger ca. 4.500 medarbejdere fordelt på forskellige arbejdspladser i departementet, seks styrelser, den selvejende institution, Madkulturen og Klagecentret for Fødevarer, Landbrug og fiskeri.

Kontakt

Departementet
HR
Mail: khr@mfvm.dk
 
NaturErhvervstyrelsen
HR
Mail: hr@naturerhverv.dk  
 
Fødevarestyrelsen
HR
www.fvst.dk/kontakt

Opdateret 11. januar 2017

MENU