Gå til hovedindholdet

Om ministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet beskæftiger ca. 4.500 medarbejdere fordelt på forskellige arbejdspladser i departementet, de fem styrelser, Madkulturen og tre klagenævn.

Kontakt

Departementet
HR
Mail: khr@mfvm.dk
 
NaturErhvervstyrelsen
HR
Mail: hr@naturerhverv.dk  
 
Fødevarestyrelsen
HR
www.fvst.dk/kontakt

Opdateret 1. august 2016

MENU