Gå til hovedindholdet

Om ministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet beskæftiger ca. 4.200 medarbejdere fordelt på forskellige arbejdspladser i departementet, fire styrelser og  den selvejende institution, Madkulturen.

Kontakt

Departementet
HR
khr@mfvm.dk
 
Landbrugsstyrelsen
HR
hr@lbst.dk  
 
Fødevarestyrelsen
www.fvst.dk/kontakt

Naturstyrelsen
nst@nst.dk

Miljøstyrelsen
mst@mst.dk 

Opdateret 2. maj 2018

MENU