Gå til hovedindholdet

Aktindsigt

Aktindsigtssager besvares til tiden

Miljø- og Fødevareministeriet lever op til lovgivningens krav om hurtig behandling af aktindsigtssager. Det viser en opgørelse for 2016.

Miljø- og Fødevareministeriet foretager måling af ministeriets institutioners overholdelse af sagsbehandlingsfristerne i aktindsigtssager.

Måling fra 2016
Nyeste måling viser, at ministeriet i 2016 har truffet i alt 1.436 aktindsigtsafgørelser. Heraf blev 1.128 afgørelser (78,5 %) færdigbehandlet inden for 7 arbejdsdage.

Aktindsigtssager skal efter lovgivningen som udgangspunkt færdigbehandles inden for 7 arbejdsdage efter modtagelsen. Nogle aktindsigtssager har dog et sådant omfang eller er så komplicerede, at fristen overskrides.

Kontakt

Koncern Jura
Tlf. +45 38 14 21 42
E-mail: mfvm@mfvm.dk

Opdateret 13. juni 2017

MENU